Dopuszczenie do obrotu konopii o niskim THC

Przepisy nie dopuszczają do obrotu produkty, które zawierają powyżej 0,2% masy suchej THC. Wszystko z uwagi na działania związane z odurzeniem. Zamiast tego skupiono się na CBD, innym związku, który również posiada wiele zalet. W dużej mierze dotyczy to właściwości terapeutycznych. Obecnie taki susz może być oferowany w różnych aromatach, w tym między

Nieciekawa opinia krążąca wokół marihuany

Nieciekawa opinia krążąca wokół marihuany wiąże się przede wszystkim z jej właściwościami odurzającymi. Te to efekt zawartych w niej związków THC. Jeżeli jednak odpowiednio zadbać o opowiedzą uprawę i zbiór, można zmniejszyć zawartość tego związku, zyskując bardzo atrakcyjne CBD. Na ten cel pozyskuje się między innymi kwiaty. Po odpowiednim przetworz

Marihuana z THC poniżej dozwolonej normy

Występowanie związków takich jak THC w niedozwolonych ilościach, sprawia, że stają się one nielegalne. Jednak na skutek odpowiedniej uprawy i pozyskania poszczególnych elementów konopi siewnych, można zwiększyć zawartość CBD. Przy jednoczesnym zmniejszeniu THC poniżej 0,2%, pozwala to na dopuszczenie wyrobu do obrotu. Najczęściej występuje on w postaci suszu.